377,493 SZERTARTÁLYOS MELLÉKVONALI MOZDONY

Magyar királyi Államvasutak Gépgyára, Budapest, 1912


Három kapcsolt kerékpárú, telített gőzű, ikergépezetű szertartályos mozdony másodrangú mellékvonalakra. A MÁV Gépgyárban Kordina Vilmos vezetésével tervezett típus a kis tengelynyomású helyiérdekű vasutak egységmozdonya volt. A típus három változatából a magyar kir. Államvasutak Gépgyárában Budapesten 1884-től 1924-ig összesen 486, az aradi   Eitzer  János Gép- és Vagongyárban 34 darab, osztrák mozdonygyárakban 28 darab épült. A MÁV-nál XII. osztályként, 1911-től 377 sorozatként üzemelt.

A 377,493  pályaszámú mozdonyt   a MÁV   Gépgyár  gyártotta 1912-ben 3089 gyári számmal a Debrecen-Nyírbátori HÉV részére. Pályaszámai: DNyBV 105, majd 1950 november 1-től MÁV 377,493. 1998 január 10-én törölték az állagból, de már ezt megelőzően a MÁV Északi Vontatási Főnökségen műszaki emlékként kiállították.
Galéria